Geachte HR-manager,

Een scheiding is een uiterst emotioneel proces. Je voelt je schuldig tegenover de kinderen, je sociale netwerk wordt gehalveerd en er zijn vaak grote financiële gevolgen. Je komt in een achtbaan van emoties; verdriet, angst en boosheid. Dat leidt tot stress, spanning en gevoelens van depressie.

Onderzoek van CBS en TNO heeft uitgewezen dat een werknemer tijdens een scheiding gemiddeld tweemaal zo vaak afwezig is. Bovendien krijgen gescheiden werknemers vaker een burn-out. Dit betekent dat de directe kosten door afwezigheid bij een scheiding hoog zijn. Deze kosten bedragen voor het bedrijfsleven in Nederland maar liefst zo’n 1 miljard Euro per jaar! Dit zijn de directe, meetbare kosten en dan hebben wij het nog niet over de indirecte kosten. Die zijn mogelijk nog hoger.

Per jaar zijn er in Nederland 36.000 scheidingen. Dat is een voetbalstadion vol.

Scheiden is een life-event; een scheiding heeft een forse impact op iemands leven en ook op de werkvloer zijn de gevolgen zichtbaar.

Een persoon in scheiding ziet de levenspilaar ‘relatie’ omvallen, met als gevolg dat ook de andere 4 levenspilaren (gezondheid, thuis, sociaal netwerk, werk) wankelen of wegvallen. Een scheiding heeft daarmee altijd gevolgen voor het functioneren van een werknemer.

Voormalig minister André Rouvoet, voorzitter van het platform “Scheiden zonder Schade”, stelt dat werkgevers zich nadrukkelijker mogen bemoeien met werknemers die in scheiding liggen. Door betere begeleiding in deze periode daalt het ziekteverzuim.

Dit is in belang van werkgever én werknemer.

Wij, van Scheiden, wat nu? kunnen u en uw werknemers in deze periode de juiste ondersteuning bij een scheiding bieden in de breedste zin van het woord. Financieel, juridisch, emotioneel en met extra aandacht voor de kinderen.

Wilt u weten wat onze werkwijze en ons bedrijfsarrangement inhoudt? Dan verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde flyers. Deelt u deze gerust met uw werknemers.

Meer informatie? Neemt u dan contact met ons op (06-18149833) en we komen graag naar u toe om een en ander vrijblijvend toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Linda Duijverman                                          Jolanda van Veen     

Meraud Kelder                                               Joyce de Wilde

%d bloggers liken dit: