Hoe doe je dat nou? Een ‘zorg- contactregeling’ maken? Of een omgangsregeling? Wat is nou ‘het beste’ voor je kind(eren)? Belangrijk is vooral dat je rekening houdt met  de leeftijd en behoeftes van je kind en daarnaast natuurlijk ook de (werk)situatie van de ouders.

Als ouders uit elkaar gaan dan is structuur, regelmaat en duidelijkheid voor elk kind belangrijk, ongeacht de leeftijd. Ook voor ouders is het prettig om duidelijke afspraken te maken. Een schema of regeling is goed wanneer kinderen en ouders zich er prettig bij voelen. Ieder kind en iedere ouder heeft daarin eigen behoeftes. Als het contact tussen de ouders goed is, is een afwijking van het schema vaak makkelijker dan wanneer er nog onenigheid is. Is de communicatie (nog) niet zo goed als je zou willen dan is het juist handig om hele duidelijke afspraken te maken en daar minder snel van af te wijken.

Hoe de regeling er ook uitziet; belangrijk is dat de planning en de overdracht klopt. Het moet voor de kinderen duidelijk zijn waar ze na schooltijd zijn en dat ze gebracht en gehaald worden. De kinderen mogen hier nooit zorg om hebben.

Het zal voor iedereen in het begin wennen zijn. Maar geef het even tijd, uiteindelijk weet je niet beter. En geen enkele regeling is in beton gegoten: als het niet werkt ga dan met elkaar om tafel en probeer iets anders uit.

Inmiddels is wel duidelijk dat de leeftijd van de kinderen zeker ook een belangrijke rol speelt in het bepalen van het juiste schema; hieronder beknopt wat tips:

0-2 jaar Het geheugen van jonge kinderen is nog niet goed ontwikkeld waardoor zij gezichten niet lang kunnen onthouden. In dat geval is het verstandiger dat er vaker wisselingen zijn zodat het kind beide ouders regelmatig ziet. De overgang naar de andere ouder zal dan makkelijker verlopen.

2-6 jaar Kinderen ontwikkelen rond hun derde jaar besef van tijd. Rond deze tijd is het dus handig om korte tijd tussen de ouderwisselingen te hebben. Ze beginnen nu te bevatten hoe lang het duurt voordat ze weer naar de andere ouder gaan.

6-12 jaar Kinderen vanaf 6 jaar zijn goed in staat om aan te geven wat ze zelf prettig vinden. Het kan dan fijn zijn om je kind erin te betrekken. Ook fijn is om op een kalender (in beide huizen!) de dagen aan te geven wanneer het kind bij papa en wanneer bij mama is. Zo kunnen ze dat altijd zelf nakijken.

12-16 jaar De pubertijd is voor kind en ouders een bijzondere tijd. Hoewel de kinderen dan vooral met zichzelf bezig zijn, vinden ze het prettig wanneer ze betrokken worden in het maken van het rooster. Vanaf ongeveer 16 jaar zullen kinderen zelf beslissen waar ze willen zijn, als ouder kan je helpen hierin structuur te brengen.

Naast een duidelijk schema is ook een goede overdracht belangrijk. Zorg dat je ook hier duidelijkheid in geeft. Bijvoorbeeld met het overdrachtboek van Lieke.
Is je kind al wat ouder; dan kan het helpen om contact te zoeken met een buddy van Villa Pinedo.

%d bloggers liken dit: