10 principes: Wat een kind nodig heeft van zijn gescheiden ouders en in het samengestelde gezin.

Het einde van het schooljaar staat voor de deur: musicals, diploma uitreikingen en natuurlijk ook nog de vakantieperiode.
Dit kan een lastige periode zijn voor een ieder die te maken heeft met scheiding. Hoe kan je als gescheiden ouders en/of in het samengestelde gezin er zijn als ouders voor je kinderen.
Afgelopen voorjaar heb ik, Meraud,  in mijn rol als #Kindbehartiger een 5 daagse training gevolgd “Conficten en gedragsproblemen in het gescheiden gezin oplossen” bij Kita Bronda van ‘Kind en ik’ te Utrecht.

Zij wees mij op 10 principes die een kind nodig heeft van zijn gescheiden ouders en in het samengestelde gezin. Deze wil ik graag delen….

  1. Ouders verminderen de spanning door duidelijke afspraken te maken;
  2. Het kind wil vertrouwen hebben dat de ouders hun eigen problemen oplossen;
  3. Het kind wil dat de ouders elkaar niet afwijzen;
  4. Het kind wil dat het gezien wordt;
  5. Het kind wil dat beide ouders respectvol zijn over de ander;
  6. Het kind wil dat het oorspronkelijke gezin af en toe samen is;
  7. Het kind wil dat het geen afwijzing voelt van de ouders door de familieleden;
  8. Het kind wil gezien worden in de plek die het heeft in verschillende systemen;
  9. De stiefouder is de niet-ouder en bouwt een warme band op met het kind;
  10. Iedereen hoort erbij.

Je kinderen zijn je grootste goed. Zorg er samen goed voor. Schroom niet om hulp te vragen. Scheiden, wat nu? Helpt hier met alle liefde bij.

%d bloggers liken dit: