Kinderalimentatie: de rechter heeft bepaald dat de kinderalimentatie niét automatisch doorloopt als deze niet apart in de beschikking vermeld staat. Bij niet betalen van de alimentatie zal het kind in dat geval zelf naar de rechter moeten om alimentatie af te dwingen. Hoe vervelend is dat?! Gelukkig is dit bij ons standaard procedure!

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2017%3A3027&zt[0][fi]=AlleVelden&zt[0][ft]=Alle+velden&so=Relevance&ps[]=ps1

%d bloggers liken dit: